2019 Htba Junior Restricted Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
930 177.5 177 232 210 265 152 207 171 226
853 74.3 058 197 088 227 067 206 084 223

2019 Htba Junior Restricted Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
888 136.0 128 214 140 226 124 210 152 238
870 114.5 130 233 125 228 079 182 124 227
867 117.8 124 223 117 216 102 201 128 227

2019 Htba Junior Open Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,147 191.2 162 233 201 192 202 157
1,115 185.8 162 155 192 199 181 226

2019 Htba Junior Open Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,182 197.0 191 247 196 191 170 187
1,161 193.5 223 190 184 137 200 227
1,021 170.2 156 147 155 213 192 158
827 137.8 143 091 161 169 149 114