2016 Senior Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games

2016 Senior Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
0 NaN

2016 Adult Restricted Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2.
0 NaN
0 NaN
6.
0 NaN
0 NaN

2016 Adult Restricted Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
0 NaN
7.
0 NaN
8.
0 NaN
9.
0 NaN

2016 Adult Open Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
6.
0 NaN
0 NaN
0 NaN
0 NaN

2016 Adult Open Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
0 NaN